top of page

RUT-TJÄNSTER

RUT

Vi utför ofta arbeten hos privatpersoner som önskar så kallade RUT-arbeten och för att kunden ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.

 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 50 000 kr per person och år.

 • Kunden ska vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av sin totala inkomst (obegränsat skattskyldig i Sverige).

 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.

 • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.

Dessa arbeten godkänner skatteverket att göra som RUT-arbeten (50% avdrag) på arbetskostnaden

 

 • fälla och beskära träd

 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling

 • utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar

 • utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten

 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar

 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter

 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag, läs mer under Rengöring (rot)

 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar

 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling

 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten

 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.

 • skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner
  ta bort istappar.

bottom of page