top of page
Sophamtning.jpg

VÅRA TJÄNSTER

TRÄDVÅRD - TRÄDFÄLLNING, STUBBFRÄSNING, BESKÄRNING

TRÄDFÄLLNING

Utförs året om.

 

SEKTIONSFÄLLNING

Kan vi inte frifälla trädet, får vi sektionsfälla med klätterutrustning. Vi klättrar upp i trädet och sågar ner i bitar.

 

STUBBFRÄSNING

Vi fräser ned stubben under marknivå där den sedan ruttnar bort naturligt. Fliset kan vi lägga i komposten eller använda som marktäckare hos kund. Även bortkörning om så önskas.   

 

BORTFORSLING STOCK & RIS

Vi transporterar bort stock och ris om kunden önskar detta.

GRÄS

KLIPPNING

Vi har all utrustning med oss och bland det viktigaste för oss är att ni är nöjda med det arbete som utförs. Gräsklippningen kommer vid behov att kompletteras med trimning för att nå bästa resultat. 

Vi utför detta både som enstaka tjänst eller enligt avtal

 

NYANLÄGGNING

Vi utför både sådd av gräsmatta samt utläggning av färdig gräsmatta. 

Vi utför detta både som enstaka tjänst eller enligt avtal

MASKINSOPNING & RENHÅLLNING

MASKINSOPNING

Vi har olika modeller av sopmaskiner och kan erbjuda både regelbunden sopning samt engångsbeställningar.

RENHÅLLNING

Vi utför skräpplockning och tömning av skräpkorgar. Både efter avtal och enstaka beställningar. 

TJUVTIPPNING

Det blir allt vanligare med tjuvtippar och givetvis tar vi hand om sådant också vid behov.

HÄCKKLIPPNINGAR

MIDSOMMARKLIPP

Så kallad ”vanlig häckklippning” där man klipper bort årets skott som växt ut, utförs vanligtvis från slutet av maj fram till midsommar. Efterputsning kan sedan ske i aug/sep

JUSTERING

Justering av höjd eller bredd utförs med fördel på vårvintern eller under hösten för att få en jämnare och tätare häck

NEDKLIPPNING

Hel nedklippning av häck utförs också under vårvinter eller höst för ett fördelaktigare resultat

UPPGRÄVNING

Sker året runt under tjälfria förhållanden

STÄDNING UTEMILJÖ

Vår och höststädning är en naturlig del av Sunds Entreprenads utemiljöarbete.

HÖST

Vi höststädar hos flera av våra kunder. På gräsmattorna kör vi gräsklipparen över löven (krossning) så det blir en naturlig kompostering och mat åt maskarna. På hårdgjorda ytor städar vi bort löv och eventuella grenar. Finns det en intilliggande rabatt så lägger vi löven där som skydd mot kalla vinternätter. Då spar vi in på onödiga transporter och samtidigt används materialet 

VÅR

När vintern är över och all snö har smält bort är det dags för den stora vårstädningen. Då städar vi av alla ytorna där vi bland annat krattar vi runt rabatter och städar av grusgångar och asfaltsytor 

FRUKTTRÄDSBESKÄRNING

FRUKTTRÄDSBESKÄRNING ÄPPLE

Syftet med regelbunden beskärning av fruktträd är olika. Det kan vara både för att få trädet att ge mer frukt och göras mer tillgängligt, eller att man inte vill ha så mycket frukt och istället ha sitt äppelträd som ett tak som ger skugga i trädgården. Oavsett önskemål så mår ett fruktträd bättre om man regelbundet ser över det.

En underhållsbeskärning innebär att man avlägsnar döda, sjuka eller skadade grenar. Även de som korsar varandra och växer tätt glesas ut. Grenar som växer i oönskad riktning styrs om genom inkortning till sidogren alternativt avlägsnas helt. Träd mår bäst av att beskäras med många små snitt. Ett äppel- eller päronträd som har beskurits för hårt eller är sjukt reagerar med att skjuta mängder av vattenskott. Om ett äldre träd inte har beskurits på en tid och har en stor mängd vattenskott är det att föredra att göra en gallring med ca 1/3 istället för att avlägsna alla på en gång. I första hand avlägsnas då de grövsta skotten och om detta görs under en tre-årsperiod kan man se att mängden vattenskott minskar avsevärt.

Fruktträden (äpple) beskärs under den så kallade JAS perioden (juli-september) och även vidare in på hösten om den är mild. Efter JAS beskärning är vårvintern (februari-mars) en bra tid att beskära. Under vegetationstiden (knoppbildning och blomningstid) april-maj undviker man helt beskärningen. 

BORTFORSLING GRENAR/RIS

Vi transporterar bort riset om kunden önskar detta.

bottom of page