top of page

TJÄNSTER & AVTAL

SKÖTSELAVTAL SOMMAR

Skötselavtal sommar innebär att vi sköter er utemiljö sommartid. Här kan man också välja delar ur våra tjänster och få ett avtal enligt önskemål.

FÖRSOMMAR/VÅR

När vintern är över städar vi av ytorna, bland annat krattar vi runt rabatter och städar av grusgångar och asfaltsytor. 

 

GRÄSKLIPPNING

Vi kommer enligt avtal där vi bestämt det upplägg som passar er bäst, till exempel i vilken intervall utförandet skall ske. Vi har all utrustning med oss och bland det viktigaste för oss är att ni är nöjda med det arbete som utförs. Gräsklippningen kommer vid behov att kompletteras med trimning för att nå bästa resultat. 

Även sådd eller nyanläggning utförs.

 

HÄCKKLIPPNING

Så kallad ”vanlig häckklippning” där man klipper bort årets skott som växt ut, utförs vanligtvis från slutet av maj fram till midsommar. Efterputsning kan sedan ske i aug/sep.

SENSOMMAR/HÖST

På gräsmattorna kör vi gräsklipparen över löven (krossning) så det blir en naturlig kompostering och mat åt maskarna. På hårdgjorda ytor städar vi bort löv och eventuella grenar. Finns det en intill liggande rabatt så lägger vi löven där som skydd mot kalla vinternätter. Då spar vi in på onödiga transporter och samtidigt används materialet. 

SKÖTSELAVTAL VINTER

KOMPLETT VINTERPAKET

Vi sköter bevakning av väder från mitten av oktober till slutet av april där vi också snöröjer vid snöfall och sandar vid halka. Vi utför också handskottning av trappor och portar m.m. Vi fyller också på vintersandlådor. Allt enligt det avtal som tecknats. 

 

DEL AV VINTERTJÄNST

Kanske ni bara behöver skottat ibland, eller en enstaka trappa & garageinfart till villa. Möjlighet att få detta finns också. 

Till detta avtal kan man också välja till sandsopning.

SKÖTSELAVTAL HELÅR

Helårsavtal innebär av vi sköter er utemiljö året runt.

VÅR

När vintern är över och all snö har smält bort är det dags för den stora vårstädningen. Då städar vi av alla ytorna, bland annat krattar vi runt rabatter och städar av grusgångar och asfaltsytor.

 

SOMMAR

Rabattskötsel, gräsklippning, trimning, häckklippning, gödsling, kantskärning, vattning och beskärning är några exempel på de tjänster som utförs sommartid.

HÖST

Vi höststädar hos många av våra kunder. På gräsmattorna kör vi gräsklipparen över löven (krossning) så det blir en naturlig kompostering och mat åt maskarna. På hårdgjorda ytor städar vi bort löv och eventuella grenar. Finns det en intill liggande rabatt så lägger vi löven där som skydd mot kalla vinternätter. Då spar vi in på onödiga transporter och samtidigt används materialet.

VINTER

Vi sköter bevakning av väder från mitten av oktober till slutet av april där vi också snöröjer vid snöfall och sandar vid halka. Vi utför också handskottning av trappor och portar m.m. Vi fyller även på vintersandlådor.

SANDSOPNING

Efter vintersäsongen är det dags att ta bort all sand som använts vid halkbekämpning under vinterhalvåret. Även löv och skräp sopas bort. Vi handblåser från husväggar och kanter för att komma åt allt med våra sopmaskiner. Vi avlägsnar och transporterar bort.

AVTAL SANDSOPNING

Efter vintersäsongen är det dags att ta bort all sand som använts vid halkbekämpning under vinterhalvåret. Även löv och skräp sopas bort. Vi handblåser från husväggar och kanter för att komma åt allt med våra sopmaskiner. Vi avlägsnar och transporterar bort.

bottom of page